Warsztaty on-line „Motywacja i siła w warunkach niepewności”

Home / Uncategorized / Warsztaty on-line „Motywacja i siła w warunkach niepewności”

Zapraszamy na warsztaty on-line pt.

Motywacja i siła w warunkach niepewności

Data rozpoczęcia:

15 lutego 2021 r.

Miejsce:

Warsztaty w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Hangouts Meet

Godziny:

10:00 – 14:00

Program szkolenia:

W programie m.in.:

  • podstawowe aspekty motywowania – przegląd zagadnień,
  • jak delegować zadania i projekty – zasady monitorowania postępu wykonania zleconych zadań,
  • zasady motywowania i podtrzymania zaangażowania w warunkach zdalnego zarządzania,
  • aspekty zarządzania zmianą w sytuacji pracy zdalnej.
Uczestnicy:

Szkolenie skierowane do pracowników i pracodawców, którzy pracują zdalnie.

WYKŁADOWCA:

Pani Hanna Kądziołka-Sabanty,

doświadczony trener w zakresie kompetencji „miękkich”, coach, konsultant w zakresie zarządzania zmianą.

Cena:

160 zł brutto/osoby*
*obejmuje udział w zajęciach, materiały, wydanie dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U. poz. 652)