Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Home / Uncategorized / Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uwagi w ramach konsultacji można składać w terminie  21 dni od dnia opublikowania projektu na BIP.

Więcej informacji na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336603

Do pobrania pismo przewodnie: