Konsultacje Komisji Europejskiej nt. efektywnego wykorzystania umów o wolnym handlu (FTA) przez europejskich eksporterów

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2018 / Konsultacje Komisji Europejskiej nt. efektywnego wykorzystania umów o wolnym handlu (FTA) przez europejskich eksporterów

Konsultacje Komisji Europejskiej nt. efektywnego wykorzystania umów o wolnym handlu (FTA) przez europejskich eksporterów

 

Kiedy Unia Europejska zawiera FTA z krajem partnerskim, jej eksporterzy mogą korzystać z procedury obniżonego cła (lub bezcłowej) przy eksporcie do tego kraju. W celu zakwalifikowania do tej preferencyjnej procedury, produkt musi spełnić zasady kryteriów pochodzenia ustalone w FTA.

Komisja Europejska pracuje nad narzędziem online do sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca może skorzystać z zapisów FTA zawartych pomiędzy UE a innymi krajami/blokami krajów (np. CETA).

Testowa wersja tego narzędzia uzupełniona o ankietę dla lepszego zrozumienia zasad pochodzenia i wyjaśnienia wątpliwości, z jakimi spotykają sie eksporterzy, dostępna jest poprzez stronę

 Market Access Database: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Link będzie publicznie dostępny do 31 lipca 2018r.

Przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową prosimy o wyrażenie swojej opinii w ankiecie oraz zgłaszanie uwag i komentarzy zmierzajacych do usprawnienia zaproponowanego narzędzia.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie ok. 15 minut. Możliwe jest powracanie do poprzednich stron i korekta odpowiedzi, jak również zapisanie części jako wersji roboczej i późniejsze uzupełnienie ankiety. Testowe narzędzie online ma formę drzewa decyzyjnego. Uwagi można zgłaszać bezpośrednio na końcu formularza lub później na podany w linku adres.