Konsultacje Komisji Europejskiej nt. definicji MŚP

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2018 / Konsultacje Komisji Europejskiej nt. definicji MŚP

Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.). Celem przeglądu jest dopilnowanie, aby definicja MŚP pozostawała adekwatna do celów oraz aby spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych.

Konsultacja pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także zbada możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do zalecenia, tak aby europejskie małe przedsiębiorstwa mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie ze źródeł unijnych i krajowych. Termin konsultacji upływa 12 marca 2018r.

Kwestionariusz w języku polskim znajduje się pod linkiem/tutaj

W ostatnim punkcie prosimy podać nr naszego ośrodka: PL00292.

Przekazane informacje są poufne. Wyniki ankiety zostaną przedstawione KE w formie zagregowanej. Z góry dziękujemy za Państwa wkład.