Konsultacje KE – ocena przepisów dot. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Home / Uncategorized / Konsultacje KE – ocena przepisów dot. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje na temat prawodawstwa UE w zakresie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – w związku z nowelizacją rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ogólnym celem tej oceny jest sprawdzenie, czy obecne unijne ramy prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością działają zgodnie z oczekiwaniami i dają spodziewane rezultaty.

Przedmiotowa analiza ma na celu ocenę tego, w jakim stopniu sposoby podejścia, procedury i procesy określone w rozporządzeniu i jego wdrożenie przyczyniają się do ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Analiza koncentruje się na głównych wymogach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004. Obejmuje ona podejście oparte na tworzeniu wykazów pozytywnych dozwolonych substancji, procesy oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem stosowane przez właściwe organy i podmioty działające na rynku oraz wdrażanie dobrej praktyki produkcyjnej, w tym wymianę informacji w ramach łańcuchów dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Celem rozporządzenia jest również zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku Unii Europejskiej, tj. uniknięcie wprowadzenia ograniczeń lub ceł. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en

Zachęcamy do wypełnienia dołączonej  anonimowej ankiety (w wersji polskiej). Odpowiedzi zostaną zakodowane w bazie KE i wykorzystane do analizy w formie zagregowanej.

Konsultacja trwa do dnia 30 kwietnia 2019r. Prosimy o wcześniejsze przesłanie wypełnionej ankiety na adres: fundacja@frp.lodz.pl

Ankieta+SMEPanel_FCM