Konferencja Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp, 12 września 2018 r.

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2018 / Konferencja Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp, 12 września 2018 r.

W związku z przekroczeniem limitu miejsc rekrutacja na konferencję jest zamknięta

Szanowni Państwo,

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera, Główny Inspektorat Sanitarny i Ochotnicza Straż Pożarna Łódź – Sikawa, zapraszają na konferencję pt.:

Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp

która odbędzie się dnia 12 września 2018 r., godz. 10:30 w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

W programie m.in.:

  • zmiany w prawie i nowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
  • konsekwencje dla pracodawców, laboratoriów i służb kontrolnych
  • substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym
  • ocena ryzyka i narażenia zawodowego związanego ze stosowaniem substancji chemicznych
  • pierwsza pomoc w wypadkach z chemikaliami
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarno-
  • epidemiologiczne
  • działania ośrodka Enterprise Europe Network na rzecz promocji bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

Konferencja jest częścią międzynarodowej kampanii Substancje niebezpieczne pod kontrolą, prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
Pełny program konferencji