Konferencja pt. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy – czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”, Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, Poznań, 25 kwietnia 2022 r.

Home / Uncategorized / Konferencja pt. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy – czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”, Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, Poznań, 25 kwietnia 2022 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w konferencji pn. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy – czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”.

Wydarzenie to jest skierowane do osób zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, zainteresowanych aktualnymi informacjami przygotowanymi przez ekspertów i instytucje kształtujące politykę bezpieczeństwa pracy na poziomie krajowym.

Wśród prelegentów są specjaliści CIOP-PIB, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Konferencja będzie częściowo poświęcona tematom związanym z realizowaną przez Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) kampanią „Dźwigaj z głową”, dotyczącą zapobieganiu problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymaga zarejestrowania.

Link do rejestracji: https://enewsroom.pl/?page=trans_link&id=MjQ=