Konferencja pn. Substancje niebezpieczne a ochrona zdrowia pracowników. 24 września 2019 r.

Home / Aktualizności OSH 2019 / Konferencja pn. Substancje niebezpieczne a ochrona zdrowia pracowników. 24 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w  konferencji pn. Substancje niebezpieczne a ochrona zdrowia pracowników, która odbędzie się 24 września 2019 r. w Łodzi, w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Piotrkowskiej 86.

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką niebezpiecznych  substancji chemicznych i biologicznych.

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” (http://chemia.ciop.pl).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

Organizatorzy konferencji:

  

           

Program konferencji Substancje niebezpieczne_Łódź _24.09.19 r.

Formularz zgłoszeniowy _24.09.19 r., Łódź

Materiały do pobrania:

1. Kampania informacyjna pn. Substancje niebezpieczne pod kontrolą
2. Skutki narażenia na szkodliwe substancje chemiczne i biologiczne w miejscu pracy
3. Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych
4. Skuteczna ochrona układu oddechowego przed oddziaływaniem czynników chemicznych i biologicznych
5. Półmaski antysmogowe dla funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej
6. Ochrona przed szkodliwymi substancjami w polskim systemie ochrony zdrowia pracowników
7. Narażenie zawodowe na substancje endokrynnie aktywne
8. Promocja bezpieczeństwa i zdrowia w pracy