Konferencja i spotkania brokerskie dla firm sektora budownictwa „The Future of Building 2019”, Wiedeń, 4 – 5 czerwca 2019r.

Home / Uncategorized / Konferencja i spotkania brokerskie dla firm sektora budownictwa „The Future of Building 2019”, Wiedeń, 4 – 5 czerwca 2019r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jako lokalny partner wspierający ma przyjemność przekazać zaproszenie Austriackiej Izby Handlowej (WKO) w Wiedniu do udziału w konferencji, spotkaniach kooperacyjnych oraz wizytach studyjnych. W dniu 4 czerwca (wtorek) w siedzibie WKO odbędą się warsztaty, panele dyskusyjne oraz spotkania B2B. Na następny dzień zaplanowane są wizyty studyjne na terenie Wiednia. Współorganizatorem konferencji jest Advantageaustria (www.advantageaustria.org) i Enterprise Europe Network Austria przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Przedsiębiorczości oraz Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej.

Konferencja obejmie następującą tematykę:

 • Smart city Wiedeń, nowoczesne planowanie miejskie
 • Inteligentne budynki
 • Nowe materiały i metody budowlane
 • Cyfryzacja (BIM) i VR
 • Efektywność energetyczna (domy pasywne)
 • Zrównoważone i zielone budownictwo
 • Budownictwo drewniane
 • Materiały naturalne i bezemisyjne
 • Drogi i tunele, infrastruktura ruchu drogowego
 • Automatyka domowa
 • Nowoczesna renowacja śródmieścia
 • Mieszkania socjalne

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa ok. 60 austriackich firm i instytutów badawczych prezentująca produkty, patenty itp.

Udział w konferencji, warsztatach i spotkaniach B2B dla gości zagranicznych jest bezpłatny. Jednakże, ze względu na ograniczone możliwości lokalowe, wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez stronę: https://buildings2019.b2match.io

Wszystkie profile kooperacyjne będą opublikowane na stronie i promowane w Europie.
Wstępny program konferencji dostępny jest na tej stronie.
Termin rejestracji: 2 czerwca 2019r.
Językiem roboczym konferencji jest angielski.

Firmom z regionu łódzkiego wsparcia w przygotowaniu oferty/zgłoszenia udziela Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako współorganizator spotkań. Kontakt: tel. 42 630 36 67, fundacja@frp.lodz.pl