Warsztaty on-line „Jak przejść przez zmiany i znaleźć rozwiązanie w sytuacji kryzysowej”

Home / Uncategorized / Warsztaty on-line „Jak przejść przez zmiany i znaleźć rozwiązanie w sytuacji kryzysowej”

Zapraszamy na warsztaty on-line pt.

Jak przejść przez zmiany i znaleźć rozwiązanie w sytuacji kryzysowej

Data rozpoczęcia:

25 lutego 2021 r.

Miejsce:

Warsztaty w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Hangouts Meet

Godziny:

15:00 – 20:00

Program szkolenia:

Skoncentrowanie się bardziej na rozwiązaniach niż na problemach jest pierwszym krokiem do zmiany. Dobra diagnoza sytuacji wyjściowej i docelowej jest podstawą podejmowania działań. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (PSR czyli SFA Solution Focused Approach) dysponuje metodyką i narzędziami ułatwiającymi projektowanie pozytywnych zmian. Poznanie fundamentów i technik skoncentrowanych na rozwiązaniach pomaga w projektowaniu i wdrażaniu zmian na lepsze.

Na warsztatach poznasz, zrozumiesz i przećwiczysz to, co sprawia, że PSR/SFA jest skuteczne

czyli

  • zauważysz różnice między podejściem skoncentrowanym na problemach a orientacją na rozwiązania
  • zrozumiesz moc pytania „dlaczego?
  • doświadczysz procesu rozpoznawania i poznawania
  • zaprojektujesz swoje zmiany dzięki sile fundamentalnych założeń PSR/SFA
  • przetestujesz podstawowe narzędzia PSR
  • zaprojektujesz indywidualną i biznesową zmianę na lepsze, pokonując kryzys
WYKŁADOWCA:

Pani Danuta Jacoń-Chmielecka,

psycholog z ponad 15 letnim doświadczeniem, coach i trener. Promuje i rozwija podejście/terapie skoncentrowane na rozwiązaniach (PSR /TSR). Wspomaga uczestników prowadzonych zajęć w generowaniu innowacji oraz potrzebnych im usprawnień. Bazuje na unikalnych zasobach uczestników sesji i warsztatów, wspólnie z nimi poszukując skutecznych i indywidualnych rozwiązań.  Dąży do tego, sprawić, by osoby z którymi pracuje na zajęciach, na ich zakończenie były przekonane, że zmiany są zawsze możliwe i to my sami je kreujemy.

Cena:

175 zł brutto/osoby*
*obejmuje udział w zajęciach, materiały, wydanie dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U. poz. 652)