IV Międzynarodowa Konferencja Contributing to Sustainable Development. CSR Trends.

Home / Aktualności TrainERGY / IV Międzynarodowa Konferencja Contributing to Sustainable Development. CSR Trends.

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

współrealizator międzynarodowego projektu TrainERGY

zaprasza do udziału

w IV Międzynarodowej Konferencji 

Contributing to Sustainable Development. CSR Trends.

 

14-15 czerwca 2018 r.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź, ul. J. Matejki 22/26

 

Konferencja ma charakter naukowo – praktyczny i jest okazją do podsumowania najważniejszych osiągnięć projektu TrainERGY, a także podzielenia się dobrymi praktykami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych zainteresowanych do wysłuchania prelegentów i aktywnego udziału w dyskusji panelowej i sesjach warsztatowych.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu na adres fundacja@frp.lodz.pl. Osoby, które prześlą zgłoszenia do 15.04.2018 r., będą zwolnione z opłaty konferencyjnej.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji

o wydarzeniu, w tym wstępny program  http:// www.csrtrends.eu

o projekcie  http://www.trainergy-project.eu

Osoby do kontaktu:

dr Agnieszka Dorożyńska

Łukasz Kielan

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

e-mail: fundacja@frp.lodz.pl,

tel. 42 630 36 67