Informator z zakresu prawa własności intelektualnej

Home / IPR SME Helpdesk Newsletter / Informator z zakresu prawa własności intelektualnej

Informator z zakresu prawa własności intelektualnej (wydanie I, 2016, ISBN 978-83-86227-12-9)
– do wykorzystania w Bibliotece Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości