Informacje dla obywateli Ukrainy

Home / Informacje dla obywateli Ukrainy
Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди. Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy - badania profilaktyczne

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) opracował projekt  Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne. Elementem projektu jest zestaw materiałów  (w jęz. ukraińskim) dotyczących opieki profilaktycznej. Pakiet zawiera informacje na temat zasad badań profilaktycznych w Polsce, profilaktyki chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca),  szczepień ochronnych rekomendowanych dla pracowników, a także kwestionariusze dla lekarzy i ukraińskich pacjentów do zbierania wywiadu medycznego oraz zalecenia medyczne wydawane pacjentom.

Więcej informacji:
Zakładanie firmy w Polsce - film szkoleniowy w języku ukraińskim

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla informuje, że Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opracowało film szkoleniowy w języku ukraińskim dotyczący zakładania firmy w Polsce.

Film i materiały dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.een.org.pl/component/content/article/82907:film-szkoleniowy-po-ukrainsku-zakladanie-firmy-w-polsce?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim

FRP informuje, że Fundacja Polskiego Instytutu Ericksonowskiego  udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Pomoc udzielana jest w  języku ukraińskim

Na spotkania można umawiać się telefonicznie:  883 221 925, odbywają się one w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi przy ul. Wioślarskiej 27 we wtorki (10.00-14.00) oraz czwartki (12.00-17.00)

W DIALOGU. UKRAIŃSKIE TRADYCJE PRZY POLSKIM STOLE - Wystawa w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest myślami z Ukrainą w trudnym dla niej czasie. Uważa, że może  okazać pomoc robiąc to, co dotychczas, upowszechniając i popularyzując kulturę Ukrainy.

Prezentowana wystawa to etnograficzne zaproszenie do muzealnego domu otwartego, gdzie przy wspólnym stole, symbolu domu i ciepła rodzinnego, w aranżacji ukraińskich zabytków, sala wystaw muzealnych stanie się przestrzenią ukraińsko – polską wzajemnego odkrywania kultur, platformą edukacyjną wymiany myśli.

Jest to miejsce spotkań rodzin, dzieci szkolnych, wszystkich środowisk chcących podczas zajęć tematycznych, warsztatów, wykładów, prezentacji filmowych i artystycznych, uczestniczyć w wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących własnej tożsamości.

W zbiorach Muzeum znajdują się zabytki pozyskane w okresie międzywojennym, oraz podczas wieloletniej współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej Pokucia i Huculszczyzny w Kołomyi, Muzeum Etnograficznym we Lwowie, Narodowym Muzeum Ukraińskiej Ludowej Sztuki Dekoracyjnej w Kijowie i Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych.

Na wystawie można zobaczyć unikatowe huculskie pisanki i ceramikę, pokuckie malarstwo na szkle, stroje z Podola i Huculszczyzny, kilimy z manufaktury w Glinianach, banknoty.

Wykonane podczas badań terenowych fotografie przybliżą tradycyjną i współczesną kulturę Ukrainy. Sztuka ludowa, pisanki, wyszycia, będące elementami tradycji ukraińskiej, zachowały żywotność do czasów współczesnych, stając się jednocześnie identyfikacyjnym symbolem narodowym i znakiem rozpoznawczym Ukrainy.

Muzeum chce w dialogu kulturowym uzyskać wielogłos, będący poparciem dla Ukrainy.

Wystawa dostępna od 12 kwietnia 2022 r.

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla zaprasza osoby, które przyjechały do Łodzi z powodu wojny w Ukrainie. Udzielimy porad dotyczących w szczególności dwóch obszarów:

– Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy w Polsce

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwaną dalej „Ustawą”) obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie Ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

– Zatrudnienie obywateli Ukrainy przez polskie przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą, obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami,
w przypadku gdy

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na mocy Ustawy lub

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu miejsce zamieszkania podmiotu.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową  (fundacja@frp.lodz.pl) lub telefonicznie (42 630 36 67). Porady udzielane są online w języku polskim lub angielskim.

Aktywizacja i zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich firmach - webinar 29 listopada 2022 r.

Webinar organizowany jest w związku z realizacją projektu w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4pt. „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt realizowany jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z Jobs First sp. z o.o. i Urzędem Pracy m.st. Warszawy.

Szkolenie jest skierowane do pracodawców zatrudniających i planujących zatrudnić obywateli Ukrainy (w szczególności tych, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie), instytucje rynku pracy, NGOs, organizacje wspierające obywateli Ukrainy w Polsce.

Celem spotkania jest przedstawienie wniosków płynących z realizacji projektu pod kątem aktywizacji i zatrudniania obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, w szczególności głównych założeń modelu skutecznej integracji Ukraińców z polskim rynkiem pracy. rekrutacji i onboardingu pracowników-obywateli Ukrainy.

Uczestnicy zyskają praktyczne wskazówki dotyczące tego, na co należy zwrócić szczególną uwagę w procesie rekrutacji i onboardingu pracowników-obywateli Ukrainy.

PROGRAM:
  • proces aktywizacji obywateli Ukrainy: praktyczne wnioski płynące z programu pilotażowego
  • bariery po stronie obywateli Ukrainy chcących podjąć pracę
  • specyfika popytu na pracę obywateli Ukrainy
  • główne założenia modelu aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy i doprowadzenia do zatrudnienia

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Link do rejestracji

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy