Informacja dla pożyczkobiorców w ramach instrumentu JEREMIE

Home / Covid-19 / Informacja dla pożyczkobiorców w ramach instrumentu JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja odpowiedzialna za dystrybucję środków finansowych w ramach instrumentu JEREMIE i JEREMIE 2, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian ułatwiających przedsiębiorcom spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczek w ramach instrumentu JEREMIE i JEREMIE 2 i znajdują się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, będą mogli wnioskować o wydłużenie okresu spłaty (dodatkowy okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy), zawieszenie spłaty na okres 4 miesięcy lub negocjować z instytucją pożyczkową obniżenie oprocentowania. Przedsiębiorcy nie zostaną obciążeni podwyższonymi odsetkami w odniesieniu do niezapłaconych rat. Działania windykacyjne zostaną wstrzymane aż do momentu wprowadzenia do umowy korzystnych zmian dla przedsiębiorcy.

O skorzystanie z tych możliwości mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy spodziewają się wystąpienia trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w najbliższym czasie. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do instytucji, która udzieliła przedsiębiorcy pożyczki.

Źródło:

https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/kolejne-ko%C5%82a-ratunkowe-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w (8.04.2020)

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-unijne/ (dostęp: 20.04.2020)