Informacja 1/2017

Home / Program badawczy 2017 / Informacja 1/2017

Pieczęć doskonałości – Seal of Excellence to certyfikat Komisji Europejskiej dla projektów w programie Horyzont 2020, które został bardzo dobrze ocenione podczas ewaluacji przez czterech ekspertów, ale nie uzyskały dofinansowania z powodu braku środków.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które startowały do konkursu Instrument MŚP (faza II) i zdobyły Seal of Excellence, mogą aplikować do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie swojego pomysłu – badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (B+R). NCBiR przeznaczyło na ten cel w tym roku 50 mln zł.

Termin składania wniosków: od 19 czerwca do 29 grudnia 2017r.

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/seal-of-excellence2017

Robert Jan Smits, dyrektor generalny ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, przypomina w liście otwartym do instytucji i naukowców, realizujących projekty Horyzontu 2020, o obowiązku zapewnienia otwartego dostępu do wyników badań finansowanych w ramach tego programu (zgodnie z art. 29.2 umowy grantowej). Jednocześnie wskazuje możliwość wyboru sposobu otwartego dostępu: tzw. drogę zieloną (udostępnianie artykułów w bezpłatnych repozytoriach) lub tzw. drogę złotą (publikowanie artykułów w otwartych czasopismach).

Treść listu: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/170406_open-access_en.pdf

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim organizuje we współpracy z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości dzień informacyjny dotyczący konkursów i projektów SME Instrument w programie Horyzont 2020. Spotkanie zaplanowano na 19 czerwca 2017r.

Tytuł (call) i symbol konkursu (call identifier) Terminy składania wniosków
EXCELLENT SCIENCE – Doskonałość naukowa
CALL: CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT
Call identifier: ERC-2017-ADG
31.08.2017
CALL: CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT
Call identifier: ERC-2017-POC
5.09.2017
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
Call identifier: H2020-MSCA-IF-2017
14.09.2017
CALL: FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING
Call identifier: H2020-FETHPC-2016-2017
26.09.2017
CALL: FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES
Call identifier: H2020-FETOPEN-2016-2017
27.09.2017
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
Call identifier: H2020-MSCA-COFUND-2017
28.09.2017
CALL: TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG MARIE SKŁODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT POINTS
Call identifier: H2020-MSCA-NCP-2017
29.06.2017
CALL: FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES
Call identifier: H2020-FETFLAG-2016-2017
26.09.2017
INDUSTRIAL LEADERSHIP – Przywództwo przemysłu
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY
Call identifier: H2020-IND-CE-2016-17
5.09.2017
CALL: IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE
Call identifier: H2020-ALTFI-2017
7.09.2017
CALL: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL
Call identifier: H2020-ICT-2016-2017
26.09.2017
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017
Call identifier: H2020-SMEINST-2016-2017
Faza I:
6.09.2017
8.11.2017
Faza II:
1.06.2017
18.10.2017
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES
Call identifier: H2020-INNOSUP-2016-2017
18.10.2017
HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR
Call identifier: H2020-CLEANAIR-2015
28.01.2018

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI) ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018. Ten dokument gromadzi kluczowe inicjatywy dla budowy nowoczesnej, wiodącej bazy badawczej Unii Europejskiej – w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, środowiskowych i fizycznych, biomedycznych i e-infrastruktury.

Zgłaszane projekty – infrastruktury muszą być unikalne, o ponadnarodowym charakterze i stanowić odpowiedź na perspektywiczne potrzeby europejskiego środowiska naukowego.

Propozycje projektów należy przesłać do Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w wersji elektronicznej na adres: dariusz.drewniak@nauka.gov.pl do dnia 14 czerwca 2017 r.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html
http://www.esfri.eu/roadmap-2018

Stowarzyszenie IPMA Polska (International Project Management Association Polska) ogłosiło konkurs o nagrodę Polish Project Excellence, która honoruje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Konkurs wyróżnia najlepsze projekty i promuje kompetencje realizujących je instytucji. Zgłoszenia są oceniane z wykorzystaniem modelu Project Excellence – narzędzia do ewaluacji procesu zarządzania projektem i jego rezultatów.

Można zgłaszać projekty ukończone (nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem aplikacji), różnej wielkości i wartości, uwzględniające zaangażowanie podwykonawców wewnętrznych lub zewnętrznych. Czas trwania projektu nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Zespół projektowy musi się składać z co najmniej 6 osób. Można zgłosić dowolną liczbę projektów.

Komisja oceni poziom doskonałości poszczególnych aspektów zarządzania projektem, tj. zarządzanie zespołem i interesariuszami, cele i procesy oraz rezultaty i zasoby. Asesorzy zwracają uwagę na wykorzystanie dobrych praktyk.

Harmonogram konkursu:

  • do 5 czerwca – wypełnienie wniosku aplikacyjnego z podstawowymi informacjami o organizacji i projekcie
  • 10 czerwca – bezpłatne webinarium dla aplikantów
  • do 23 czerwca – przygotowanie ok. 20-stronicowego raportu aplikacyjnego na specjalnym formularzu IPMA
  • 18-19 września – wizyta studyjna 3-osobowego zespołu asesorów u aplikantów
  • Gala rozdania nagród na Konferencji Zarządzania Projektami

Więcej informacji: https://ipma.pl/ppe-award/o-nagrodzie