Granty dla MŚP na rozwój czystych procesów produkcyjnych

Home / Wydarzenia 2018 / Granty dla MŚP na rozwój czystych procesów produkcyjnych

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi dołączył do wspólnoty KET4SME (Key Enable Technologies for Small and Medium-sized Enterprises), utworzonej w międzynarodowym projekcie KET4CleanProduction, realizowanym w ramach europejskiego programu Horyzont 2020.

Platforma współpracy KET4SME (https://www.ket4sme.eu) to otwarty ekosystem wspierania rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla czystszych procesów produkcyjnych w Europie.

Do KET (kluczowe technologie prorozwojowe) zalicza się 6 sektorów:

– mikro i nanoelektronika

– nanotechnologia

– biotechnologia przemysłowa

– zaawansowane materiały

– fotonika

– zaawansowane techniki produkcyjne.

Projekt dysponuje budżetem 2 mln EUR na mikro granty (do 50 tys. EUR, przy wkładzie własnym 30%).

Kto może aplikować o mikro granty?

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektorów KET, wykazujące potencjał związany z „czystą produkcją”.

Szczegółowe informacje i przewodnik dla aplikantów znajdują się na stronie:

https://www.ket4sme.eu/micro-grants

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2020 r.

Zainteresowanych zapraszamy do naszego ośrodka przy ul. Piotrkowskiej 86. Kontakt tel. 42 630 36 67, email: fundacja@frp.lodz.pl