Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu

Home / Wydarzenia 2020 / Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu

8 lipca w Regionalnym Ośrodku Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się kolejne webinarium z cyklu EEN na rzecz zrównoważonego rozwoju

Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu

Prelegentem była:

Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska – wybitny ekspert w dziedzinie internacjonalizacji, gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju. W latach 2008-2016 prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni ekspert i członek grup roboczych w organizacjach międzynarodowych (OECD, ECOFIN – Komisji Europejskiej), Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Redaktor naczelny założonego przez nią czasopisma wydawanego w Uniwersytecie Łódzkim Comparative Economic Research for Central and Eastern Europe.

W trakcie webinarium omówiono:

  • Pojęcie i znaczenie gospodarki cyrkularnej w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju
  • Pierwsze efekty wdrażania przepisów dot. gospodarki cyrkularnej w Unii Europejskiej
  • Biznesowy model gospodarki cyrkularnej – Business Model Canvas
  • Stan gospodarki zasobami mineralnymi w UE i w Polsce
  • Wyzwania stojące przed gospodarką zasobami mineralnymi w UE i w Polsce
  • Kluczowe wyzwania na etapie włączania projektu/firmy w nurt gospodarki cyrkularnej/ gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Realizacja założeń gospodarki cyrkularnej w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
  • Europejski Zielony Ład jako nowa Strategia UE na lata 2021 – 2027 i jako baza dla rozwoju gospodarki cyrkularnej.

Prezentacja z webinarium do pobrania tutaj