Formularz konsultacji

Home / Formularz konsultacji

Dotyczy firm


Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usług EEN. Dane będą przetwarzane do wygaśnięcia obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji projektu EEN. Dane mogą być udostępniane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, innym ośrodkom EEN w Polsce i za granicą oraz unijnej Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.