Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 21-25 października 2019 r.

Home / Aktualizności OSH 2019 / Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 21-25 października 2019 r.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się
z materiałami na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
w dniach 21-25 października 2019 r. w siedzibie Fundacji przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi.

Materiały dotyczą w szczególności zarządzania substancjami chemicznymi
w firmach – zgodnie z tematyką międzynarodowej kampanii informacyjnej Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy 2018-2019
„Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.