Europejska kampania przeciw dyskryminacji w miejscu pracy, warsztat 15 maja 2019r., Bruksela

Home / Uncategorized / Europejska kampania przeciw dyskryminacji w miejscu pracy, warsztat 15 maja 2019r., Bruksela

Komisja Europejska uruchomiła z początkiem maja br. kampanię przeciw dyskryminacji w miejscu pracy. Będzie ona miała dwa wymiary:
– ogólnoeuropejski, polegający na informowaniu obywateli UE o ich prawach w odniesieniu do zachowań dyskryminacyjnych,
– skierowany do wybranych krajów (w tym do Polski), dotyczący dostępności miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Pierwszym wydarzeniem kampanii jest warsztat „Dyskryminacja w pracy – Jak wdrażać rozsądne środki zaradcze”, zaplanowany na 15 maja br. w Brukseli (The Hotel, Boulevard de Waterloo 38, 1000 Brussels). Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, pracodawców, organizacji pracodawców i związków zawodowych. Celem spotkania będzie wymiana poglądów na temat właściwego zorganizowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Najlepsze przykłady i doświadczenia pracodawców w tej dziedzinie, w tym też napotykane trudności i oczekiwane rozwiązania, zostaną opublikowane w formie broszury, która będzie dystrybuowana na obszarze UE pod koniec kampanii.

Program warsztatu do pobrania tutaj.
Rejestracja poprzez stronę: https://destree.eventsair.com/empl-disc-brussels/registration/Site/Register