Dźwigaj z głową – inauguracja kampanii

Home / Aktualności OSH 2020 / Dźwigaj z głową – inauguracja kampanii

Kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Dźwigaj z głową (Lighten the Load) na lata 2020-2022 została oficjalnie zainaugurowana 12 października na konferencji prasowej, z udziałem m.in. Nicolasa Schmita, europejskiego komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, Christy Sedlatschek, dyrektor wykonawczej EU-OSHA, Hubertusa Heila, ministra pracy i spraw społecznych Republiki Federalnej Niemiec.

Cele Kampanii to:

  • podnoszenie świadomości o znaczeniu zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego przez przekazywanie faktów i danych liczbowych dotyczących narażenia na takie dolegliwości oraz ich skutków – dla osób, przedsiębiorstw i społeczeństwa,
  • promowanie znaczenia oceny zagrożeń oraz monitorowania dolegliwości przez zapewnienie dostępu do odpowiednich narzędzi, wskazówek, materiałów audiowizualnych i innych materiałów,
  • pokazanie, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą każdego, lecz można je skutecznie ograniczyć,
  • rozpowszechnienie wiedzy o nowych i pojawiających się czynnikach ryzyka związanych z tym problemem zdrowotnym,
  • uświadomienie znaczenia wsparcia dla pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, aby mogli wrócić do pracy lub ją utrzymać oraz pokazanie, jak można to osiągnąć,
  • zachęcanie do skutecznej współpracy przez połączenie działań różnych zainteresowanych stron oraz umożliwienie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Więcej informacji:

https://healthy-workplaces.eu/pl/media-centre/news/lighten-load-eu-osha-launches-healthy-workplaces-campaign-2020-2022

https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/press-room/time-move-eu-osha-launches-campaign-address-europes-most-common-work

Źródła:
https://osha.europa.eu
https://healthy-workplaces.eu