DIGI-GRENT. Building Next–Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs.

Home / DIGI-GRENT. Building Next–Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem w międzynarodowym projekcie DIGI-GRENT. Building Next–Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs. (Kształtowanie przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w dobie globalnej cyfryzacji).
Ideą projektu jest zacieśnianie współpracy instytucji akademickich z otoczeniem gospodarczym w celu opracowania innowacyjnego programu kształcenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w cyfrowym środowisku.
Uczelnie wyższe z Hiszpanii, Grecji, Polski i Włoch tworzą QUINTUPLE HELIX z przedstawicielami instytucji rządowych/samorządowych, społeczeństwem, przedstawicielami świata biznesu i podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Współpraca zaangażowanych stron przyczyni się do zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych w wielu krajach UE. Wyniki przeprowadzonej analizy będą stanowiły podstawę do przygotowania programu kształcenia z wykorzystaniem wirtualnego środowiska edukacyjnego.

Konsorcjum projektu składa się z 7 partnerów pochodzących z 4 krajów:
– Universidad de Almeria (Almeria, Hiszpania) – UAL
– Federacion Epresarial Metalurgica Valenciana (Walencja, Hiszpania) – FEMEVAL
– Kentro Erevnon Notioanatolikis Evropis Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia (Saloniki, Grecja) – South East European Research Centre – SEERC
– Syndesmos Exagogeon Voriou Ellados (Saloniki, Grecja) – The Greek International Business Association -SEVE
– Uniwersytet Łódzki (Łódź, Polska) – UOL
– Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź, Polska)- FRP
– Fondazione Istud Per La Cultura D’impresa E Di Gestione (Mediolan, Włochy) – ISTUD.

Projekt jest realizowany w programie Erasmus+ Działanie KA2: Współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne dla wyższej edukacji. Projekt jest realizowany w programie Erasmus+ Działanie KA2: Współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne dla wyższej edukacji. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Realizacja projektu w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2021 r.
Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Almerii. Rolą Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie opracowanie metodologii zapewnienia jakości i oceny wskaźników realizacji projektu.
W dniach 14 – 15 listopada 2018 r. w Almerii w siedzibie koordynatora odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich, w tym Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.