Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Aktualności OSH 2020
W dniach 19–23 października obchodzimy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W tym roku organizowane wydarzenia i rozpowszechniane informacje są związane z tematyką kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  Dźwigaj z głową! (https://healthy-workplaces.eu/), tj. zaburzeniami i chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. 22 października EU-OSHA organizuje konferencję on-line Choroby układu mięśniowo-szkieletowego – występowanie, zapobieganie, polityka.  W programie m.in. wyniki badań prowadzonych przez ekspertów na temat zaburzeń mięśniowo-szkieletowych w Europie, zagrożenia psychospołeczne związane z tymi zaburzeniami,  chroniczne przeciążenia i zaburzenia przewlekłe, sytuacja w  sektorach rolnictwa i ochrony zdrowia, różnice zaburzeń u kobiet i mężczyzn, działania profilaktyczne. Więcej informacji:https://healthy-workplaces.eu/pl/media-centre/events/eu-conference-musculoskeletal-disorders-prevalence-prevention-and-policy-whathttps://osha.europa.eu/pl/highlights/join-our-partners-mark-european-week-safety-and-health-work-2020 Źródła:https://osha.europa.euhttps://healthy-workplaces.eu
Read More
Dźwigaj z głową – inauguracja kampanii

Dźwigaj z głową – inauguracja kampanii

Aktualności OSH 2020, Uncategorized
Kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Dźwigaj z głową (Lighten the Load) na lata 2020-2022 została oficjalnie zainaugurowana 12 października na konferencji prasowej, z udziałem m.in. Nicolasa Schmita, europejskiego komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, Christy Sedlatschek, dyrektor wykonawczej EU-OSHA, Hubertusa Heila, ministra pracy i spraw społecznych Republiki Federalnej Niemiec. Cele Kampanii to: podnoszenie świadomości o znaczeniu zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego przez przekazywanie faktów i danych liczbowych dotyczących narażenia na takie dolegliwości oraz ich skutków - dla osób, przedsiębiorstw i społeczeństwa,promowanie znaczenia oceny zagrożeń oraz monitorowania dolegliwości przez zapewnienie dostępu do odpowiednich narzędzi, wskazówek, materiałów audiowizualnych i innych materiałów,pokazanie, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą każdego, lecz można je skutecznie ograniczyć,rozpowszechnienie wiedzy o nowych i pojawiających się czynnikach ryzyka związanych z tym problemem zdrowotnym,uświadomienie znaczenia wsparcia dla pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, aby mogli…
Read More
Webinarium „Pracujesz zdalnie? Pracuj z głową!”

Webinarium „Pracujesz zdalnie? Pracuj z głową!”

Aktualności OSH 2020
                                                               Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zapraszają na webinarium Pracujesz zdalnie? Pracuj z głową! Organizacja czasu i efektywna praca własna w warunkach pracy zdalnej dnia 6 listopada 2020,  godz. 1000 – 1200 W programie: jak nie pracować zdalnie i jak nie działać onlinejakie są dobre praktyki w tym zakresiedlaczego ciągle brakuje nam czasu, czyli o psychologicznych przyczynach porażek w zarządzaniu czasem i czynnikach dezorganizujących pracę – jak eliminować rozpraszacze i złodzieijak przygotować miejsce pracy i  jak zorganizować siebiejak wyznaczać sobie priorytety i cele oraz kontrolować zadania z użyciem nowych technologii i technik zarządzania projektamijak być pracownikiem dobrze zorganizowanym i skutecznymjak redukować stres…
Read More