Jak uzyskać dofinansowanie – bon na szkolenia i doradztwo?

Home / Jak uzyskać dofinansowanie – bon na szkolenia i doradztwo?
  1. Zgłoś się do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, aby uzgodnić temat i zakres usług lub sprawdzić ofertę w Bazie Usług Rozwojowych https://usługirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (pomogą w tym konsultanci FRP) i przekaż go do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., HRP Group Sp. z o.o. lub Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które przydzielają bony na szkolenia i doradztwo
  3. Podpisz umowę z operatorem na dofinansowanie szkoleń i doradztwa, wpłać różnicę i odbierz bony
  4. Zarejestruj się na wybrane usługi Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie BUR https://usługirozwojowe.parp.gov.pl (pomogą w tym konsultanci FRP)
  5. Weź udział w szkoleniach i doradztwie w uzgodnionych terminach