Bezpłatne warsztaty dla MŚP nt. innowacji i CSR dla zrównoważonego rozwoju

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Bezpłatne warsztaty dla MŚP nt. innowacji i CSR dla zrównoważonego rozwoju

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz główny punkt informacji o funduszach europejskich zapraszają na bezpłatne warsztaty  dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Warsztaty odbędą się w formie zdalnej.

Warsztat został podzielony na trzy bloki tematyczne:

Blok I – teoretyczny, obejmuje wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu i zasady zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy dowiedzą się o współczesnych trendach konsumentów oraz zmianach zachodzących w otoczeniu gospodarczym wpływających na sposób prowadzenia biznesu.

Blok II – regionalny, dotyczy omówienia kluczowych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych w kontekście wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat projektów wspierających innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Blok III – praktyczny, obejmuje zapoznanie uczestników z praktycznymi narzędziami wspierającymi przedsiębiorstwa we wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy uzyskają umiejętności identyfikacji głównych interesariuszy przedsiębiorstwa, określenia celów i zobowiązań w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju oraz przygotowania założeń do strategii CSR.   

Dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego warsztat odbędzie się 23 września 2020 r.  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr