Bezpłatne porady prawne

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla udziela bezpłatnej pomocy prawnej w swojej siedzibie (bezpośrednie konsultacje adwokatów w środy od 14 do 16) oraz online.

Zapraszamy również osoby, które przyjechały do Łodzi z powodu wojny w Ukrainie. Udzielimy porad dotyczących w szczególności dwóch obszarów:
– rozpoczęcia działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy w Polsce,
– zatrudnienia obywateli Ukrainy przez polskie przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową lub telefonicznie. Porady udzielane są w języku polskim lub angielskim.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP) od 2004 r. Porady udzielane są w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Fundacją a Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi.
Inicjatywa została zgłoszona do Bazy Łódzkich NGO pomagających osobom z Ukrainy (projekt Łódzkie Centrum Wielokulturowe realizowany przez Centrum OPUS i Fundację Ocalenie).

.

Porady prawne i obywatelskie Pro bonoKonsultacje prawne dla przedsiębiorcówNieodpłatna pomoc prawna

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

.

Pro Bono
Dyżury adwokatów w Fundacji

.

Adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się
telefonicznie 42 630 36 67 lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl

Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców z województwa łódzkiego do korzystania z konsultacji radcy prawnego

Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67
lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl

Od 1 stycznia 2016 r. uruchomiony został rządowy projekt bezpłatnej pomocy prawnej. Na terenie kraju działa prawie 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Blisko połowę punktów powierzono organizacjom pozarządowym, które zostały wybrane przez powiaty w drodze konkursu (Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2021, poz. 945). W Łodzi działa 26 takich punktów w 13 lokalizacjach.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Miasta Łodzi przy Al. Piłsudskiego 100.

Punkt czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 12:00 – 16:00 oraz we wtorki od 13:00 do 17:00

Osoby uprawnione i formy udzielania pomocy prawnej

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 


Nieodpłatna pomoc prawna to:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa rodzinnego
  • prawa pracy
  • prawa cywilnego
  • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
  • prawa administracyjnego, z wyjątkiem prawa podatkowego

Uwaga!!!

Osobami uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby wskazane w art. 4 pkt 1 Ustawy, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zapisać się na poradę można pod nr tel. 42 638 44 44

Listę wszystkich lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl