Zapraszamy MŚP do udziału w badaniu Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Zapraszamy MŚP do udziału w badaniu Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa

Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (European Agency for Cybersecurity – ENISA) prowadzi obecnie badanie poziomu cyberbezpieczeństwa w europejskich małych i średnich firmach (MŚP). Celem badania jest:

  • identyfikacja wyzwań z zakresu cyberbezpieczeństwa, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
  • analiza zdolności MŚP w UE do radzenia sobie z tymi wyzwaniami podczas kryzysu wywołanego COVID-19,
  • identyfikacja istotnych dobrych praktyk.

Informacje zebrane za pomocą niniejszej ankiety pozwolą (w późniejszym okresie) na sformułowanie prostych i skutecznych rekomendacji dla europejskich firm w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zebrane dane pozostaną całkowicie anonimowe i zostaną przekazane w formie zagregowanej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do wypełniania interaktywnej ankiety.