Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego 8 lutego 2019 r.

Home / Uncategorized / Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego 8 lutego 2019 r.

Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego”

Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego

Data rozpoczęcia:

8 lutego 2019 r.

Godziny:

10:00 – 15:00

Program szkolenia:

Wprowadzenie Agresywne zachowania pacjentów – definicja, skala problemu

Część I. Ochrona prawna personelu medycznego wobec agresji pacjentów
prowadzona przez radcę prawnego z doświadczeniem współpracy z jednostkami medycznymi

Agresywne zachowania stanowiące przestępstwo lub wykroczenie
Środki ochrony personelu medycznego na gruncie prawa karnego
Agresywne zachowania naruszające dobra osobiste
Środki ochrony personelu medycznego na gruncie prawa cywilnego
Prawa pacjenta a agresywne zachowania

Część II. Jak postępować w przypadku agresywnego zachowania pacjenta
prowadzona przez trenera, eksperta w dziedzinie relacji międzyludzkich i komunikacji społecznej

Trudny pacjent – typy kłopotliwych pacjentów
Komunikacja interpersonalna w sytuacji negatywnych emocji
Czynniki powodujące agresywne zachowanie – przyczyny agresji pacjentów
Stres i jego wpływ na relacje międzyludzkie
Diagnoza problemów w relacji z pacjentami
Komunikacja z trudnymi, agresywnymi pacjentami
Zasady psychologicznej samoobrony
Jak sobie radzić ze złością i agresją pacjenta – asertywność, empatia
Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie spotkania.

Uczestnicy:

Zapraszamy do udziału kadrę kierowniczą jednostek ochrony zdrowia i przedstawicieli sektora medycznego, mających na co dzień bezpośredni kontakt z pacjentami – lekarzy, pielęgniarki, położne, personel pomocniczy, pracowników rejestracji i administracji, izb przyjęć i SOR, ratowników medycznych, ochroniarzy, pracowników domów pomocy społecznej i socjalnej, sanatoriów, izb lekarskich i pielęgniarskich oraz innych zainteresowanych.

Cena:

Cena szkolenia: 380 zł brutto*
*obejmuje udział w seminarium, poczęstunek, wydanie zaświadczenia

Karta zgłoszenia
Formularz on-line