Seminarium „Nowe pokolenie pracowników. Elastyczni w pracy – niezależni finansowo” – 9 listopada 2022 r.

                        

Ośrodek Enterprise Europe Network

przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla

we współpracy

z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym

 

zaprasza na seminarium

Nowe pokolenie pracowników

Elastyczni w pracy – niezależni finansowo

dnia 9 listopada 2022 r. godz. 13ºº-15ºº

do siedziby FRP w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front II piętro

W programie m.in.

  • pokaz filmu Automotive, reż Jonas Heldt, Niemcy 
    film uzyskał nagrodę EU-OSHA Healthy Workplaces Award 2020
  • panel dyskusyjny z udziałem ekspertów ds. prawa i rynku pracy, kształcenia zawodowego, psychologii, bhp i HR
  • dyskusje kuluarowe przy poczęstunku

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na stronie https://forms.gle/Eg14DgBbp8x2LXQ27

Dla osób zainteresowanych będą dostępne materiały i informacje o najnowszych działaniach CIOP-PIB i FRP na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy