2 lipca 2018r. na BEZPŁATNE kursy komputerowe dla osób z niepełnosprawnością

Home / Aktualności prawne / 2 lipca 2018r. na BEZPŁATNE kursy komputerowe dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Aktywizacja zaprasza 

2 lipca 2018r. na BEZPŁATNE kursy komputerowe dla osób z niepełnosprawnością
„Podstawy obsługi komputera i Internetu” oraz „Excel – poziom podstawowy”

 

DLA KOGO KURSY ?

wiek: 18-65 lat

miejsce zamieszkania:

województwa: łódzkie lub świętokrzyskie

status zawodowy:

osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy

niepełnosprawność:

lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy lub równoważne

W szkoleniu NIE MOGĄ uczestniczyć osoby, które są na emeryturze lub są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
lub pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej oraz emeryci.

Udział w kursach jest BEZPŁATNY. Aby skorzystać ze wsparcia Fundacji, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Osoby chcące uzyskać dodatkowe informacje zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 508 501 387 lub 508 501 422 e-mail:monika.sobczak@idn.org.pl lub zapraszamy bezpośrednio do Fundacji Aktywizacja,

Łódź, ul. Mickewicza 15a (IV p.), domofon nr 11 (budynek obok CH Central)

.
Kurs realizowany jest w ramach projektu „Gotowi do zmian II” współfinansowanego  ze środków PFRON.

Fundacja Aktywizacja od ponad 25 lat działa na rzecz podnoszenia umiejętności zawodowych i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością i wprowadzanie ich na otwarty rynek pracy. W Łodzi Fundacja prowadzi od 2012r. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, które pomogło już ponad 400 osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia.