IPR Helpdesk

Home / Wsparcie dla biznesu / IPR Helpdesk

Przedstawiciele ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi wśród Ambasadorów IPR Helpdesk

 

 

 

IPR Helpdesk jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Oferuje:

  • konsultacje, seminaria, konferencje, warsztaty z dziedziny praw własności intelektualnej,
  • publikacje i materiały informacyjne – na stronie internetowej IPR Helpdesk jest biblioteka, wydawany jest biuletyn informacyjny

adresowane przede wszystkim do przedstawicieli zespołów badawczych przygotowujących i realizujących projekty finansowane ze środków unijnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowym transferze innowacji i technologii.