COVID-19 – wsparcie dla firm w województwie łódzkim

Home / Wsparcie dla biznesu / COVID-19 – wsparcie dla firm w województwie łódzkim

 

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
informuje przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii
o możliwościach ubiegania się o wsparcie

 Konsultanci naszego Ośrodka odpowiadają na pytania zadane przez formularz konsultacji frp.lodz.pl/formularz-konsultacji
lub przesłane na adres fundacja@frp.lodz.pl

 

2020
Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie pracują Obecnie prawo do świadczenia postojowego przysługuje też przedsiębiorcom, którzy jednocześnie pracują, np. na ...
Czytaj Dalej
Dotacje na kapitał obrotowy to kolejny element wsparcia polskiej gospodarki w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią CIVID-19. Z Programu Operacyjnego ...
Czytaj Dalej
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, prowadzące działalność dłużej niż 9 miesięcy i dotknięte skutkami epidemii koronawirusa, mają ...
Czytaj Dalej
Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja odpowiedzialna za dystrybucję środków finansowych w ramach instrumentu JEREMIE i JEREMIE 2, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian ...
Czytaj Dalej
Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 300 000 zł na projekty organizacji pozarządowych, które pomogą przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa na terenie województwa ...
Czytaj Dalej
Informacje dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego https://biznes.lodzkie.pl/koronawirus/ ...
Czytaj Dalej
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowały dla przedsiębiorców ofertę tzw. pożyczki płynnościowej, finansowanej z Budżetu Państwa ...
Czytaj Dalej
Ogłoszony stan epidemii koronawirusa COVID-19 i konieczność częściowej izolacji lub wyłączenia pewnych działań powodują po stronie przedsiębiorców, szczególnie prowadzących nieduże ...
Czytaj Dalej