TECLO

Home / TECLO

custom_gallery
obrazów nie znaleziono

Celem projektu jest opracowanie nowego podejścia do kształcenia menedżerów dla sektora tekstylno-odzieżowego, aby mogli oni pozyskać nowe umiejętności uwzględniające:

 • wdrażanie strategii eksportowych,
 • wdrażanie innowacji nietechnologicznych i marketingowych,
 • realizację procesów zrównoważonego rozwoju, systemów jakości i CSR (społecznej odpowiedzialności korporacyjnej)
 • zarządzanie zmianą i efektywnością poprzez innowacyjne umiejętności przedsiębiorcze.

Projekt zakłada także określenie nowych Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dla zawodu menedżera z sektora tekstylno-odzieżowego (TECLOM) oraz dostarczenie sektorowi nowych narzędzi e-learningowe typu MOOC (Massive Open Online Course), z którego będą mogli korzystać również studenci kierunków tekstylno-odzieżowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + (Akcja 2 Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe).

 • grudzien 2014 – listopad 2016

W skład Konsorcjum projektu wchodzi 14 partnerów z 8 krajów:

 • Link Campus University, Rzym, Włochy – koordynator

 • Universiteit Gent, Belgia
 • Material Connexion Italia Srl, Mediolan, Włochy
 • Associacio Agrupacio d’Empreses Innovadores Textils, Terrassa, Hiszpania
 • Universitat Politecnica de Catalunya, Terrassa, Hiszpania
 • Technological Education Institute of Piraeus, Grecja
 • A. Fotopoulou GLP, Ateny, Grecja
 • Creative Thinking Development, Ateny, Grecja
 • Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Rumunia
 • Asociatia Absolventilor Facultati de Textile-Pielarie din Iasi, Rumunia
 • University of Ljubljana, Słowenia
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, Polska
 • CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanentne, Rzym, Włochy
 • Maison de la Promotion Sociale, Bordeaux, Francja