Szkolenia, seminaria, konferencje Events

SZKOLENIE E-commerce strategią sprzedaży

Data rozpoczęcia: 2018-01-29

Miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro


Dane uczestnika
Chcę otrzymać fakturę

Proszę wypełnić poniższe pola w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.

Uwagi
Oświadczenia i podpis

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i utrzymywania kontaktów ze słuchaczami i absolwentami (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź. Dane wykorzystywane będą dla potrzeb rekrutacji, realizacji szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi szkoleniowej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail informacji o usługach Fundacji zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

*Dzisiejsza data
w formacie DD/MM/RRRR
np. 01/01/2015

*Podpis
zgodny z polem Imię i nazwisko

Ankieta

O szkoleniu dowiedziałam/em się z:

Ogłoszenie prasowe
Ogłoszenie internetowe
Strona www
Facebook
Rozmowa telefoniczna
Spotkanie bezpośrednie
Znajomi
E-mail
Ulotka
Inne (jakie?)
Warunki uczestnictwa

Opłata w wysokości 890 zł brutto / os zostanie przekazana na konto FRP:

Bank PKO BP SA Oddział 33 w Łodzi: 73 1440 1185 0000 0000 1131 9227

Dowód płatności prosimy przesłać do FRP drogą elektroniczną lub faksem.

W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy o pobranie wersji offline w formacie Word, wypełnienie i przesłanie do Fundacji droga elektroniczną lub osobiście.