Szkolenia, seminaria, konferencje

SOLIDNE PODSTAWY PROWADZENIA BIZNESU

PAKIET ABONAMENTOWY 2016

NOWA USŁUGA FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

dowiedz się więcej ...

Oferta szkoleń

 • Studium Menedżerskie
 • Akademia Zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne
 • Produkujesz, żeby sprzedać - szkolenie dla kierowników średniego szczebla bezpośrednio zarządzających personelem wykonawczym
 • Zarządzanie innowacyjne
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
 • Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej spółek kapitałowych
 • Informatyka w zarządzaniu firmą
  m.in. zarządzanie projektami, oprogramowanie/narzędzia SAS, bezpieczeństwo i ochrona zasobów informatycznych, systemy CRM/ERP, marketing z wykorzystaniem IT
 • Kierowanie zmianą w organizacji (dla kadry kierowniczej)
 • Zarządzanie zmianą (warsztaty dla agentów zmiany)
 • Wdrażanie zmian przez pracowników

 • Akademia Zarządzania Personelem
 • Budowanie zespołu
 • Kierowanie małymi zespołami
 • Kształtowanie właściwych stosunków pracowniczych
 • Kreatywne motywowanie
 • Trening umiejętności interpersonalnych połączony z oceną uczestników do sprawowania funkcji kierowniczych
 • Profesjonalny lider zespołu produkcyjnego

 • Komunikacja jako narzędzie zarządzania
 • Skuteczne zarządzanie konfliktem
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Przywództwo w procesie zmian
 • Asertywność w kierowaniu
 • Wygrać z czasem
 • Pokonać stres

 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
 • Promocja jako system komunikacji marketingowej
 • Skuteczne negocjacje handlowe
 • Negocjacje międzykulturowe
 • Obsługa klienta
 • Skuteczna współpraca trudnym klientem
 • Kompas skutecznej sprzedaży
 • Akademia Handlu Zagranicznego
 • Jak sprostać konkurencji na rynkach zagranicznych

 • Logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem
 • Zarządzanie procesem, wielkość i ustawienia linii produkcyjnych
 • Prognozowanie i planowanie produkcji

 • Zarządzanie procesowe w teorii i praktyce
 • Zarządzanie ochroną środowiska ISO 14001, EMAS
 • Zintegrowany system zarządzania jakością
 • Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością
 • Zarządzanie jakością w laboratoriach
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • System zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP
 • GMP, GHP
 • Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością

 • Skuteczne pisma procesowe w sprawach podatkowych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Jak odzyskać własne pieniądze - skuteczne windykacje

 • Biznesplan - narzędzie planowania nowych przedsięwzięć - ujęcie praktyczne
 • Montaż finansowy
 • Balanced Scorecard jako narzędzie zarządzania
 • Planowanie finansowe w warunkach wolnego przepływu kapitału
 • Centra zysku
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Zarządzanie kosztami
 • Cash flow - jak utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa
 • Jak czytać i rozumieć sprawozdania finansowe
 • Sjuteczne zarzadzanie ryzykiem walutowym

 • Fuzje i przejęcia kapitałowe
 • Pełnomocnik ds. prywatyzacji
 • Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw
 • Wybrane aspekty prywatyzacji
 • Zarządzanie akcjami przez akcjonariuszy spółki

 • Wykorzystanie programów pomocowych w rozwoju firmy (dofinansowanie inwestycji, doradztwa, szkoleń, prac badawczo-rozwojowych)
 • Jak opracować wniosek o dotację
 • Rozlicz poprawnie swoją dotację inwestycyjną
 • Zasady monitoringu z EFS i EFRR
 • Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych
 • Zarządzanie projektem dofinansowanym z EFS
 • Zarządzanie projektem dofinansowanym z EFRR
 • Dotacje z Unii Europejskiej na rozwój współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
 • Dyplomowany specjalista ds. funduszy strukturalnych UE
 • Skuteczne opracowanie projektów inwestycyjnych

 • Spotkania biznesowe
 • Etykieta menedżera
 • Sztuka prezentacji
 • Pracujmy wydajniej, żyjmy przyjemniej
 • Wizerunek zawodowy pracownika a sukces organizacji

Szczegółowych informacji na temat programów szkoleń udzielają pracownicy
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej.