Szkolenia, seminaria, konferencje

SZKOLENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJACH

Data rozpoczęcia:

2018-02-22

Miejsce:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Godziny:

9:30 - 14:30

Opis:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z najnowszymi zmianami ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynikającymi z implementacji Dyrektyw 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 oraz 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Omówione zostaną główne założenia, cele oraz skutki planowanych nowelizacji.

W programie:

 1. NOWE DEFINICJE LEGALNE m. in:
  • dostawy,
  • usługi,
  • katalog elektroniczny,
  • platforma e-Zamówienia,
  • profil nabywcy,
  • najkorzystniejsza oferta – wprowadzenie pojęcia kosztu,
  • etykieta
 2. NOWE PRZESŁANKI WYŁĄCZEŃ USTAWOWYCH m. in:
  • usługi prawne,
  • finansowe,
  • pożyczki lub kredyty,
  • roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – czym jest przedsięwzięcie rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji
 3. ZAMÓWIENIA IN HOUSE
 4. ZAMÓWIENIA MIESZANE
 5. ELEKTRONICZNE ŚRODKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI
 6. POMOCNICZE DZIAŁANIA ZAKUPOWE
 7. KOMISJA PRZETARGOWA ORAZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY
 8. NOWE ZASADY USTALANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 9. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ LUB WYKONAWCY, KTÓRYCH GŁÓWNYM CELEM JEST SPOŁECZNA I ZAWODOWA INTEGRACJA
 10. FAKULTATYWNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
 11. NOWE ZASADY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 12. KLAUZULE SPOŁECZNE
 13. NOWE ZASADY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
 14. ZMIANY W ZAKRESIE TRYBÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 15. PARTNERSTWO INNOWACYJNE
 16. NOWE ZASADY INFORMOWANIU O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 17. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

Wykładowca:

Tomasz Glinkowski – prawnik, były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w jednostce samorządu terytorialnego, akredytowany doradca Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współautor najnowszej nowelizacji, kontrolujący zamówienia publiczne w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wieloletni trener i doradca w obszarach zamówień publicznych oraz finansów publicznych.

Cena:

210,00 zł