Szkolenia, seminaria, konferencje

SZKOLENIE

TOP MENEDŻER - kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i nie tylko

Kurs uzyskał akredytację Ministerstwa Skarbu Państwa
Program zgodny z wymaganiami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwa z dnia 16 grudnia 2016 r.

Data rozpoczęcia:

2018-02-17

Miejsce:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Czas trwania:

70 godzin lekcyjnych (6 tygodni)

Godziny:

soboty 9:00-16:30

Opis:

Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i finansów, rachunkowości, ładu korporacyjnego, zarządzania firmą oraz przygotowuje do zdania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych przed komisją wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

Program szkolenia:

 1. Elementy prawa gospodarczego publicznego
 2. Elementy prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
 3. Prawa rynku kapitałowego
 4. Elementy prawa pracy
 5. Podstawy ekonomii
 6. Podstawy zarządzania
 7. Finanse przedsiębiorstw
 8. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
 9. Zasady ładu korporacyjnego w Polsce, w Europie i na świecie
 10. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

Program kursu uwzględnia minimum programowe określone w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 2259).

Oferujemy:

 • 70 godzin zajęć lekcyjnych ( w tym 2 godziny indywidualnych konsultacji z wybranego tematu i 20 godzin samokształcenia z wykorzystaniem testów i ćwiczeń)
 • Materiały dydaktyczne adekwatne do minimum programowego opracowane przez wykładowców (w tym odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne)

Kandydat powoływany do RADY NADZORCZEJ spółki z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa powinien spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z wymogów, o których mowa art. 19, ust. 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Jednym z wymogów jest zdany egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Wykładowca:

Podstawowym kryterium doboru kadry nauczającej jest profesjonalna wiedza oraz umiejętności dydaktyczne. Wykładowcy rekrutują się ze specjalistów byłej Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Łodzi, MSP w Warszawie, ekspertów firm konsultingowych i praktyków.

Cena:

1790,00 zł/osoba

Wraz z materiałami dydaktycznymi w wersji elektronicznej oraz wydawnictwem książkowym KSH