Szkolenia, seminaria, konferencje

SZKOLENIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W FIRMIE

Data rozpoczęcia:

2018-03-26

Miejsce:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Łodź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych

Godziny:

8:30 - 16:30

Opis:

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
 2. Fazy rozwoju organizacji według L. Greinera.
 3. Zmiany mające cechy wzrostu lub rozwoju.
 4. Zmiana jako etap rozwoju organizacyjnego oraz rozwoju zespołów i pracowników.
 5. Zmiana zaczyna się od nas.
 6. Prezentacja modelu zmiany według K. Lewina.
 7. Analiza pola siły, czyli gotowości organizacji do zmian.
 8. Budowanie strategii wdrażania.
 9. Zarządzanie ludźmi w procesie zmian.
 10. Zasady komunikacji w procesie zmian.
 11. Przywództwo w procesie zmian.
 12. Metody utrwalania nowych sposobów działania, jak nie wrócić do starych nawyków.

Uczestnicy:

Kurs kierowany do kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla, osób odpowiedzialnych za inicjowanie i kierowanie głębokimi zmianami.

Wykładowca:

Doświadczony trener biznesu w dziedzinie zarządzania rozwojem personelu, zarządzania zmianą, oceną kompetencji kadry kierowniczej. Couch, tutor z kilkunastoletnim doświadczeniem menedżerskim.

Cena:

790 zł brutto / os.