Szkolenia, seminaria, konferencje

SZKOLENIE

DYPLOMOWANY SPECJALISTA ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej

Kurs z akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Dz.U.2003 nr 227, poz. 2246 i 2247)

Data rozpoczęcia:

2018-03-14

Miejsce:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Czas trwania:

40 godzin dydaktycznych

Opis:

Program szkolenia:

 • Fundusze europejskie w okresie 2014 - 2020
  polityka spójności 2014-2020, środki finansowe dla Polski, programy operacyjne 2014-2020, zasady dofinansowania projektów w porównaniu do okresu 2007-2013, źródła informacji o funduszach UE
 • Zasady budowania projektu
  projekty przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych; cel, uzasadnienie, działania/harmonogram, budżet, wskaźniki, rezultaty, partnerstwo w projekcie
 • Biznesplan i studium wykonalności - warsztaty
 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu - warsztaty
 • Zasady realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE
  skuteczne zarządzanie projektem, promocja, sprawozdawczość, wnioski o płatność, archiwizacja dokumentacji

Nasz kurs to:

 • intensywny, autorski program szkoleniowy dostosowany do profilu słuchaczy
 • wiedza i doświadczenie profesjonalnych wykładowców i praktyków
 • nowatorskie metody szkoleniowe
 • wysoka jakość merytoryczna i organizacyjna
 • przyjazna atmosfera

Cena:

1 300,00 zł