Szkolenia, seminaria, konferencje

SZKOLENIE

Zarządzanie innowacjami w firmie

Data rozpoczęcia:

2018-02-05

Miejsce:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych

Godziny:

08:30 - 16:30

Opis:

Program szkolenia:

  1. Innowacje w biznesie
  2. Lean management
  3. Proinnowacyjna strategia rozwoju firmy
  4. Własność przemysłowa i jej ochrona
  5. Wdrożenie projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
  6. Fundusze na komercjalizację badań i innowacyjny rozwój firm

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, pracowników przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne technologie oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Wykładowca:

dr Dariusz Trzmielak, specjalista z oceny potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ i Funduszu Inwestycyjnego Start Money, skarbnik w zarządzie Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013. Wieloletni ekspert Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, trener i autor wielu publikacji.

Cena:

790 zł brutto / os.