Szkolenia, seminaria, konferencje

SZKOLENIE

Trening umiejętności menedżerskich

Data rozpoczęcia:

2018-03-15

Miejsce:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Czas trwania:

14 godzin lekcyjnych

Godziny:

9:00 - 15:00

Opis:

Program szkolenia:
W programie m.in.:
 1. Komunikacja jako narzędzie zarządzania
  • Doskonalenie indywidualnych predyspozycji do komunikowania się.
  • Efektywne przekazywanie informacji w organizacji.
  • Pokonanie przeszkód w uzyskaniu porozumienia.
 2. Skuteczne zarządzanie konfliktem
  • Dobre i złe konflikty w organizacji.
  • Konflikty z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi.
  • Negocjacje i mediacje w zarządzaniu konfliktem.
 3. Twórcze rozwiązywanie problemów
  • Uwarunkowania kreatywnego myślenia i działania.
  • Wzbudzanie ciekawości poznawczej.
  • Twórcze myślenie a podejmowanie decyzji.
  • Pokonywanie barier twórczej postawy.
 4. Przywództwo w procesie zmian
  • Rola przywództwa w procesie zmian strategicznych.
  • Rola kierownika w kształtowaniu kultury organizacyjnej i zmianie stylu zarządzania.
  • Pozyskiwanie akceptacji pracowników do wprowadzanych zmian.
 5. Asertywność w kierowaniu
  • Doskonalenie postawy asertywności w życiu zawodowym.
  • Terytorium psychologiczne – własne prawa w relacjach zawodowych.
  • Skuteczna odmowa.
  • Reakcje na gniew.
 6. Uczestnicy:

  Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji oraz osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji menedżerskich.

Wykładowca:

Dorota Zbinkowska

wieloletni trener i ekspert z zakresu kompetencji menedżerskich, zarządzania zmianą, zarządzania procesami i zarządzania czasem.


Cena:

720,00 zł brutto / os