Szkolenia, seminaria, konferencje

SZKOLENIE

Analiza finansowa a luka finansowa w projektach generujących dochód

Data rozpoczęcia:

2018-02-15

Miejsce:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych

Godziny:

9:00 - 16:00

Opis:

Program szkolenia:
W programie m.in.:
 • Analiza finansowa z uwzględnieniem celów, etapów, metodyki
 • Określenie przychodów projektu oraz kalkulacja taryf
 • Analiza trwałości finansowej
 • Luka finansowa – określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczania:
  • Kiedy należy ponownie przeliczyć lukę w finansowaniu
  • Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka w finansowaniu
  • Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania
 • Ćwiczenia z przeliczania luki w finansowaniu
 • Błędy w analizie finansowej i ekonomicznej – szybkie metody identyfikacji w trakcie kontroli, punkty, w których najczęściej pojawiają się błędy
 • Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2014-2020
 • Dochodowość a trwałość projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr1303 /2013
 • Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

Uczestnicy:

Samorządy i jednostki im podległe, szpitale, spółki komunalne, urzędy marszałkowskie, centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia, przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane.

Wykładowca:

dr Daniel Stos

dr nauk ekonomicznych, specjalista z następujących dziedzin: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, analizy finansowe, sporządzanie biznesplanu i studium wykonalności projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca akademicki, długoletni trener Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Michał Rutkowski

członek zarządu krajowego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Doradca i trener jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym analizy finansowej przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE, tworzenia biznesplanów i studiów wykonalności, pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków.


Cena:

350,00 zł brutto / os