Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Foundation for Promotion of Entrepreneurship

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

EDYCJA XLV

Kurs zatwierdzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa

Termin:25 października 2014 r.
egzamin:
Miejsce:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi,
ul. Piotrkowska 86, front, II piętro
Czas trwania:108 godzin lekcyjnych (8 tygodni)
Godziny zajęć:piątki (16:00-20:00) i soboty (9:00-17:30)
Cel/korzyści:

Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa, finansów, rachunkowości, marketingu oraz zarządzania w stopniu umożliwiającym kierowanie działalnością spółki oraz na pomyślne zdanie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie.
Program szkolenia:
 • Rola państwa w gospodarce
 • Zasady działalności przedsiębiorców
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Rynek kapitałowy w Polsce
 • Elementy prawa cywilnego
 • Spółki handlowe
 • Komercjalizacja i prywatyzacja
 • Problematyka związków zawodowych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • Ład korporacyjny w Spółkach Skarbu Państwa
 • Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Marketing w przedsiębiorstwie
 • Biznes plan
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
 • REPETYTORIUM
Program kursu uwzględnia minimum programowe określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz.U. Nr 198/2004, poz. 2038).

Minimum programowe MSP - 100 godzin zajęć.

TYLKO U NAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oferujemy:

 • 108 godzin zajęć ( w tym dodatkowo 8 godzin REPETYTORIUM z wiodących tematów egzaminacyjnych (głównych bloków tematycznych), tj.: finansowego i prawnego.
 • Materiały dydaktyczne adekwatne do minimum programowego opracowane przez wykładowców.
Metodyka prowadzenia zajęć:wykłady, warsztaty
Trenerzy/wykładowcy:Podstawowym kryterium doboru kadry nauczającej jest profesjonalna wiedza oraz umiejętności dydaktyczne. Wykładowcy rekrutują się ze specjalistów Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Łodzi, MSP w Warszawie, ekspertów firm konsultingowych i praktyków.
Cena uczestnictwa jednej osoby:2 150,00 zł
Wraz z materiałami dydaktycznymi w wersji elektronicznej oraz wydawnictwem książkowym KSH

Informacje dodatkowe

Kandydat powoływany przez Ministerstwo Skarbu Państwa do RADY NADZORCZEJ spółki z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa, winien spełniać następujące warunki:

 • pozytywny wynik egzaminu przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa.
 • ukończone studia wyższe (wymóg nie dotyczy kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków),
Kandydat powoływany przez Ministerstwo Skarbu Państwa do RADY NADZORCZEJ spółki między innymi z udziałem Skarby Państwa, winien spełniać następujące warunki:
 • pozytywny wynik egzaminu przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa.
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86; tel.: 042 630 36 67; faks: 042 632 90 89;
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi posiada certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych i innowacyjnych

Na swoich stronach Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie
w celach statystycznych (liczniki stron, Google Analytics).

Korzystając ze stron wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
» Kliknij by zamknąć komunikat «