Strategie zarządzania ryzykiem walutowym. 15-16 listopada 2018 r.

Home / Wydarzenia 2018 / Strategie zarządzania ryzykiem walutowym. 15-16 listopada 2018 r.
Strategie zarządzania ryzykiem walutowym

15-16 listopada 2018 r.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Godziny: 8.30-16.30

Opis:

Program Szkolenia:

Dzień I – poziom podstawowy

 1. Czynniki wpływające na zmiany kursów walut
 2. Interpretacja prognoz czołowych instytucji finansowych na świecie (dotyczących oczekiwanych poziomów notowań EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN)
 3. Forward walutowy
 4. Opcja walutowa – nabywcy i wystawcy opcji
 5. Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu
 6. Ubezpieczenie ryzyka średnioterminowego oraz długoterminowego z użyciem opcji walutowej
 7. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe
 8. Lokaty dwuwalutowe – optymalne zarządzanie płynnością gotówkową

Dzień II – poziom zaawansowany

 1. Analiza techniczna wykresów kursów walut przy podejmowaniu decyzji o kupnie/sprzedaży walut
 2. Strategia dzienna i tygodniowa w oparciu o zmienność implikowaną zawartą w cenach opcji notowanych na rynku międzybankowym
 3. Rodzaje zleceń na zakup/sprzedaż
 4. Instrumenty rynku terminowego
 5. Instrumenty „toksyczne”
 6. Zarządzanie ryzykiem otwartych pozycji walutowych netto oraz brutto
 7. Transakcje inwestycyjne/spekulacyjne wkomponowane w pozycję walutową importera i eksportera
 8. Spread krzyżowy na USD/PLN oraz EUR/PLN z wykorzystaniem opcji
Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do pracowników i menadżerów pionów finansowych, kadry zarządzającej a również wszystkich innych osób, dla których specjalistyczna wiedza w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym jest niezbędna w praktyce zawodowej.

Wykładowca: 

Jacek Maliszewski

ekspert rynku walutowego, główny ekonomista DMK, autor książki Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego – Poradnik praktyczny.

Wykładowca pokaże praktyczne przykłady działań w dziedzinie zarządzania ryzykiem walutowym w oparciu o doświadczenie z ostatnich 15 lat, przedstawi sytuację na rynku EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN.

Cena szkolenia: 149,00 zł brutto / os*.
*Uczestnicy mogą wziąć udział w obydwu dniach szkoleniowych lub w jednym wybranym dniu. Nie ma możliwości obniżenia ceny ze względu na udział tylko w jednej części szkolenia.

Karta zgłoszenia
Formularz on-line