Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Strona projektu Q-Placements.NET odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną na niej zawartość merytoryczną.

Konferencja w Brukseli kończy projekt Q-Placements.net

Data aktualizacji: 1-01-2015

In the framework of the Q-PLACEMENTS.NET Final Conference which will take place on 19th of September in Brussels

Q-PLACEMENTS NETWORK PRESENTS THE RESULTS OF THE EUROPEAN WORKPLACE TRAINING PROJECT FOR IVET STUDENTS AND APPRENTICES

The European consortium Q-Placements is composed by 13 partners from 10 countries, covering an area of 747 IVET schools, 228.586 IVET students and 733.488 companies

The results of European Project Q-Placements network (Lifelong Learning Programme) will be presented on 19th of September 2014 in the framework of the Final Conference which will take place in Brussels (Conference room at headquarters of the Emilia-Romagna Region. Rue Montoyer 21) from 10h to 12h in the morning.

Q-Placements.net is one of the first European workplace training projects for IVET students and apprentices. The goal of the European project is to develop common tools and procedures aimed to ensure the high quality of the national and transnational work training placements and apprenticeships and other forms of work-based learning. Project partners generated a consistent international network, made up IVET schools, companies, chambers of commerce, business associations, education public administration and trade unions, which have contributed to develop a common managing international traineeships under the same quality procedures and a common mobility program developed in the framework of Q-Placements.Net project. [...]

Dalsza część do pobrania.

Do pobrania również: Program konferencji


Projekt Q.Placements.Net zbliża się do końca

Data aktualizacji: 1-01-2015

Partnerzy projektu Q.Placemets.NET spotkali się w dniach 22-23 maja w Gandawie (Belgia).

Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia projektu. Instytucje partnerskie projektu wyselekcjonowały w 10 krajach Unii Europejskiej ponad 300 firm, w każdej opisując oferowane stanowiska pracy. Międzynarodowa baza przedsiębiorstw i miejsc stażowych jest rozszerzana i aktualizowana. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do bazy ponad 40 firm.

Blisko 60 młodych osób, pełnoletnich uczniów ostatnich lat nauki, studentów, absolwentów, wyjechało na pilotażowe staże i praktyki. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości do końca maja 2014 r. zorganizowała 3 staże dla absolwentów hiszpańskich w polskich firmach – w instytucji pozarządowej, w laboratorium kliniki medycznej i w laboratorium przedsiębiorstwa chemicznego. Dwaj młodzi Włosi rozpoczęli staże w czerwcu 2014 r. – jeden w kancelarii prawa gospodarczego, drugi w centrum rozwiązań automatyki. W ubiegłym roku FRP zorganizowała wyjazd studenta Wydziału Prawa UŁ na staż do kancelarii w Wielkiej Brytanii. Jeszcze w tym roku przyjmiemy studentkę zarządzania Uniwersytetu w Modenie.

Rezultaty są pozytywne. Poprzez pobyt i naukę w zagranicznych firmach uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe, informatyczne i kompetencje zawodowe. Poznali życie i pracę w wielokulturowym otoczeniu, rozwijając postawy społeczne i obywatelskie. Zdobyli doświadczenia praktyczne. Nawiązali nowe kontakty, usamodzielnili się, stali się bardziej pewni siebie i przedsiębiorczy. Istotny wpływ na jakość praktyk i staży mają instytucje koordynujące oraz ich współpraca między sobą, z przedsiębiorstwami i uczestnikami. Osiągnięcia projektu będą przedstawione podczas międzynarodowej konferencji, zaplanowanej na drugą połowę września w Brukseli.

Gospodarzem spotkania w Gandawie była Izba Handlowa Wschodniej Flandrii VOKA (Voka Chamber of Commerce of East Flanders). Organizatorzy zadbali, aby w programie uwzględnić czas na poznanie historii miasta i jego wspaniałych zabytków podczas malowniczego rejsu kanałami Gandawy.


Spotkanie partnerów Projektu Q-Placements.net, 25-27 września 2013 r., Terrassa (Hiszpania)

Data aktualizacji: 1-01-2015

Podczas spotkania omówiono dotychczasową realizację projektu – wykonane zadania i wskaźniki oraz nakreślono plan pracy na ostatni rok projektu.

Polscy (Patryk Kowalski i Artur Szczepaniec) oraz hiszpańscy studenci dyskutowali na temat doświadczeń i oczekiwań związanych z praktykami za granicą.

Spotkanie zostało odnotowane w regionalnym dzienniku „Diari de Terrassa”.


Spotkanie partnerskie w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

Data aktualizacji: 1-01-2015

Łódzkie Wiadomości Dnia - 23 stycznia 2013r.

TV Toya Wydarzenia - 23 stycznia 2013r.


Spotkanie partnerskie w Liverpool

Data aktualizacji: 1-01-2015

W dniach 19.09.2012 – 21.09.2012 r. w Liverpool, w Anglii, miało miejsce kolejne, trzecie już spotkanie partnerskie projektu QPlacements Net. (www.q-placements.eu). Głównym celem projektu jest promocja praktyk zawodowych za granicą. W spotkaniu obok Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów Projektu z liderem, Izbą Handlowo-Przemysłową z Terrassa (Hiszpania).

Spotkanie rozpoczęło się od przeglądu stanu realizacji poszczególnych zadań projektowych. Jedno z najważniejszych – stworzenie bazy przedsiębiorstw zainteresowanych przyjęciem uczniów na praktyki zawodowe zostało wykonane. Baza zawiera listę ponad 130 firm w 10 krajach (Polska, Hiszpania, Włochy, Belgia, Francja, Niemcy, Bułgaria, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania) oraz opis 189 stanowisk oferowanych praktykantom w tych firmach. Baza firm i stanowisk jest uzupełniana na bieżąco. Szkoły zawodowe zainteresowane wysyłaniem uczniów na praktyki zawodowe mogą w poszczególnych krajach kontaktować się z organizacją pośredniczącą, którą jest Partner projektu, celem wyszukania najlepszych propozycji zagranicznych praktyk zawodowych dla swoich uczniów. Obecnie najważniejszym zadaniem będzie odpowiednia promocja projektu, żeby jak największa liczba zainteresowanych mogła skorzystać z jego rezultatów. W następnym etapie projekt przewiduje organizację pilotażowych praktyk w każdym z krajów uczestniczących w Projekcie.

Podczas całego pobytu w Liverpool uczestnikom towarzyszył przedstawiciel organizatora, firmy Liverpool Compact Education – Business Partnership. Program spotkania zakładał oprócz pracy nad kluczowymi zagadnieniami projektowymi, wizytę roboczą w fabryce jaguara i landrovera, która ma swoją siedzibę na przedmieściach Liverpoolu. Odwiedziliśmy ją z wielką ciekawością, nastawioną na podpatrzenie sposobów działania oraz metod prowadzenia działań edukacyjnych w przyzakładowej szkole zawodowej.

W wyniku spotkania partnerskiego ustaliliśmy dalsze działania oraz podział obowiązków dla poszczególnych partnerów naszego projektu. Dzięki wizycie mieliśmy także okazję poznać specyfikę i zasady funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Anglii, problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.


Zaproszenie do udziału w projekcie

Data aktualizacji: 1-01-2015

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w europejskim projekcie Q-Placements.NET: Europejska sieć na rzecz promocji praktyk zawodowych za granicą, którego celem jest promocja zagranicznych praktyk uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz zachęcenie przedsiębiorców do przyjmowania zagranicznych stażystów. W projekcie uczestniczy trzynaście instytucji partnerskich, reprezentujących dziesięć krajów europejskich: Belgię, Bułgarię, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Rumunię, Szwecję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Polskę. Partnerem polskim jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej (Program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie).

W projekcie organizowany jest pilotażowy program praktyk zawodowych. W związku z realizacją programu poszukujemy firm zainteresowanych przyjęciem na praktyki zawodowe zagranicznych uczniów i absolwentów szkół zawodowych z krajów uczestniczących w projekcie.

Dzięki udziałowi w projekcie zyskają Państwo:

  • zaangażowanych i kreatywnych młodych praktykantów z zagranicy,
  • wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania rynków zagranicznych,
  • specyficzne doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla zagranicznych praktykantów.

Udział w programie praktyk Q-Placements.NET jest dla Państwa bezpłatny. FRP zapewni niezbędną pomoc organizacyjną i ułatwi wypełnienie formalności związanych z praktykami.

Zachęcamy do udziału w projekcie Q-Placemnts.NET. Przystępując do inicjatywy, deklarują Państwo zainteresowanie przyjęciem praktykantów z zagranicy.

Z poważaniem,

Dr Ewa Sadowska-Kowalska
Prezes Zarządu Fundacji

Do pobrania: karta zgłoszenia udziału w projekcie Q-Placements.NET


Zaproszenie na seminarium "Mobilność warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw - z doświadczeń Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości"

Data aktualizacji: 1-01-2015

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Urząd Miasta Łodzi zapraszają przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na bezpłatne seminarium pt. "Mobilność warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw - z doświadczeń Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości".

Seminarium odbędzie się w dniu 3 września 2012r. w siedzibie UMŁ (mała sala obrad, ul. Piotrkowska 104 - budynek B) w godzinach 1100 - 1430.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod adresem: http://www.sds.lodz.pl/tresc/103/


Spotkanie w Budziszynie

Data aktualizacji: 1-01-2015

W dniach 9-11 maja 2012r. w Budziszynie (niem. Bautzen, górnołuż. Budyšin) odbyło się drugie spotkanie konsorcjum projektu Q-Placements.NET. Gospodarzem spotkania było centrum transferu technologii Technologie - und Gründerzentrum Bautzen GmbH. Miejsce spotkania – Budziszyn, spokojne, czterdziestotysięczne miasteczko w Saksonii, uznawane za centrum kulturalne Łużyczan, sprzyjało pracy, wymianie doświadczeń, jak i ożywionym dyskusjom poza programem, toczonym przy kuflu wybornego niemieckiego piwa. Q-Placements.NET to sieć trzynastu instytucji, reprezentujących dziesięć krajów ze wszystkich krańców Europy, reprezentujących często odmienne kultury i temperamenty. Stanowi to barwną mieszankę, zawierającą odrobinę słowiańskiej fantazji, niemieckiego porządku, szwedzkiego pragmatyzmu, jak i hiszpańskiego temperamentu, co przekłada się na atmosferę pracy i kontaktów w projekcie.

Ideą Q-Placements.NET jest zapewnienie wysokiej jakości praktyk zawodowych za granicą poprzez stworzenie europejskiej sieci organizacji koordynujących praktyki. Projekt zakłada organizację pilotażowego programu praktyk zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych. W celu rekrutacji firm gotowych na przyjęcie praktykantów została opracowana elektroniczna baza danych dostępna online. Baza zawiera profile firm zainteresowanych przyjęciem praktykantów oraz oferowane przez nie stanowiska. Narzędzie ułatwi kojarzenie praktykantów z przedsiębiorstwami. Uczestnicy spotkania w Budziszynie mieli okazję zapoznać się z funkcjami bazy i ustalić w dyskusji, jaki będzie jej ostateczny kształt. Baza danych będzie w pełni funkcjonalna od końca maja 2012r.

Podczas spotkania omówiono również założenia kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do przedsiębiorstw, szkół zawodowych i uczniów. Zakłada ona m.in. stworzenie punktów informacyjnych (ang. mobility help desks) dla szkół zawodowych, uczniów i przedsiębiorstw, zainteresowanych udziałem w projektach zagranicznych praktyk. Wydana zostanie broszura informacyjna, prezentująca ofertę edukacyjną szkół zawodowych. We wrześniu 2012r. rusza cykl warsztatów dla firm i uczniów, promujących udział w praktykach zawodowych.

Pierwszy dzień spotkania zakończył się wizytą studyjną w zespole szkół zawodowych o profilu gastronomiczno-hotelarskim (Berufliches Schulzentrum Ernährung und Hauswirtschaft). Uczestnicy mogli na własne oczy przekonać się, w jakich warunkach zdobywają wiedzę niemieccy uczniowie oraz zapoznać się ze specyfiką i problemami systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.


Spotkanie partnerskie inaugurujące Projekt

Data aktualizacji: 1-01-2015

W dniach 14-16 grudnia 2011r. w Terrassa (Hiszpania) odbyło się spotkanie partnerskie inaugurujące Projekt Q.Placements.NET. Organizatorem był lider konsorcjum projektu ? Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa (Izba Przemysłowo-Handlowa w Terrassa). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzynastu instytucji partnerskich projektu, reprezentujących dziesięć krajów europejskich. Podczas spotkania partnerzy przedyskutowali założenia projektu, omówili plan pracy i dokonali podziału zadań.

Więcej zdjęć ze spotkania partnerskiego oraz zdjęć plenerowych miasta Terrassa można obejrzeć pod tym linkiem.