Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Strona projektu Q-Placements.NET odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną na niej zawartość merytoryczną.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w międzynarodowym projekcie pt.:
Q-Placements.NET: Europejska sieć na rzecz promocji praktyk zawodowych za granicą
(The European host companies network for the promotion of international workplace training for IVET students and apprentices)
.

CELE PROJEKTU:

 • identyfikacja firm zainteresowanych przyjęciem zagranicznych praktykantów
 • promocja korzyści płynących z udziału w projektach mobilności
 • budowanie trwałych partnerstw pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego i biznesem
 • zapewnienie wysokiej jakości zagranicznych praktyk zawodowych dzięki zastosowaniu procedur opracowanych w projekcie Q-Placements
 • budowanie europejskiej sieci organizacji koordynujących praktyki, skupiającej instytucje ze wszystkich krańców kontynentu
 • rozszerzanie sieci o kolejne kraje i organizacje koordynujące praktyki zawodowe

DZIAŁANIA:

 • opracowanie bazy europejskich firm zainteresowanych przyjęciem praktykantów z zagranicy,
 • organizacja warsztatów dla przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów szkół zawodowych, promujących udział w zagranicznych praktykach zawodowych,
 • wydanie broszury informacyjnej, prezentującej ofertę edukacyjną szkół zawodowych w krajach biorących udział w projekcie (11 języków: angielski, bułgarski, francuski, hiszpański, kataloński, niderlandzki, niemiecki, polski, rumuński, szwedzki, włoski),
 • opracowanie raportu prezentującego instrumenty finansowe (regionalne, krajowe i międzynarodowe) na rzecz wspomagania mobilności,
 • stworzenie punktów informacyjnych (ang. mobility help desks) dla szkół zawodowych, uczniów i przedsiębiorstw, zainteresowanych udziałem w projektach mobilności,
 • zebranie przykładów dobrej praktyki w organizacji zagranicznych praktyk zawodowych,
 • pilotażowy program zagranicznych praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych w firmach zagranicznych,
 • organizacja krajowych konferencji promujących mobilność i rezultaty projektu Q.Placements.NET oraz konferencji międzynarodowej.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Lider: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa (Hiszpania)

Partnerzy:

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
 • Patronat Municipal d' Educació (PAME) - Ajuntament de Terrassa (Hiszpania)
 • Istituto Formazione Operatori Aziendali (I.F.O.A.), Reggio Emilia (Włochy)
 • Voka Chamber of Commerce of East Flanders, Gandawa (Belgia)
 • Liverpool Compact Education-Business Partnership, (Wielka Brytania)
 • Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, Göteborg (Szwecja)
 • Targovsko - promishlena palata - Dobrich (Bułgaria)
 • Plovdiv Chamber of Commerce and Industry, Płowdiw (Bułgaria)
 • Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Timiszoara (Rumunia)
 • Chambre Midi-Pyrennées, Saint Jean (Francja)
 • Technologie - und Gründerzentrum Bautzen GmbH, Budziszyn (Niemcy)
 • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, Itzehoe (Niemcy)

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

 • październik 2011r. - wrzesień 2014r.