Informacje prawne Podstawa prawna Materiały informacyjne
(do pobrania)

Uwaga!!!

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, należy okazać dokument tożsamości, przedstawić stosowne zaświadczenie uprawniające do skorzystania z pomocy (Kartę Dużej Rodziny, legitymację weterana lub kombatanta, zaświadczenie lekarskie) lub w przypadku osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej czy awarii technicznej złożyć stosowne oświadczenie.


Listę wszystkich lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej http://www.uml.lodz.pl

materiały informacyjne
do pobrania

Biuro obsługi interesanta w sądach powszechnych

Pobierz

System dozoru elektronicznego

Co to jest system dozoru elektronicznego?

Pobierz

Elektroniczny protokół

Pobierz

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Pobierz


Inspirator edukacji prawnej

Pobierz

Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego Prawa i konsekwencje prawne – poradnik dla młodzieży

Pobierz

Dotacje na nieodpłatną pomoc prawna wg. powiatów (XLS)

Pobierz

Przyjazne pokoje przesłuchań

Pobierz


Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży

Pobierz

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (PPT)

Pobierz

Przesłuchanie dziecka to sztuka

Pobierz

Zarejestruj firmę przez internet
i rozpocznij działalność w ciągu 24H

Pobierz


Słuzba więzienna

Pobierz

Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwianie transgranicznych spraw spadkowych

Pobierz

E-usługi w zakresie ksiąg wieczystych
Plakat

Pobierz

Informacja o ogólnopolskim systemie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Plakat

Pobierz


Nieodpłatna Pomoc Prawna - edukacja prawna
Plakat

Pobierz

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plakat

Pobierz