Konsultacje społeczne dotyczące EU-OSHA

Data publikacji: 2017-06-29

Komisja Europejskia prowadzi konsultacje społeczne dotyczące oceny działalności w latach 2011–2016 czterech agencji wchodzących w zakres kompetencji DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Jedną z nich jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Ankietę należy wypełnić do 5 lipca poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?draftid=5612921b-8399-4687-9d6a-dd6a49ade48f&surveylanguage=PL

linia