Konkurs dla ośrodków EEN – Occupational Safety and Health Award 2016/2017

Data publikacji: 2017-06-29

EU-OSHA ogłosiła kolejny konkurs dla ośrodków Sieci - Occupational Safety and Health Award 2016/2017. Przedmiotem konkursu są inicjatywy promujące bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – imprezy, konferencje, seminaria, materiały, publikacje drukowane i on-line, partnerstwa.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września 2017 r.

Więcej informacji: http://een.ec.europa.eu/my/intranet/news/een-osh-award-apply-now

linia