Serwis informacyjny: Wypadki przy pracy

Data publikacji: 2017-06-29

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badaczy prowadzi na swojej stronie internetowej serwis informacyjny Wypadki przy pracy. Serwis przedstawia międzynarodowe i krajowe dane statystyczne oraz wyjaśnia różnice tych danych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy, prezentuje definicje dotyczące wypadków wraz z ich interpretacją i wynikającymi z nich obowiązkami pracodawcy, omawia zasady rejestracji wypadków przy pracy i ich analizowania, zawiera metody badania wypadków przy pracy.

Więcej informacji: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P32400161171445702299887

linia